Çiftçinin Desteklenmesi

    Çiftçiler için önemli sorun olan traktörlerin KDV ( Katma Değer Vergisi ) oranının %18 den %8 e düşürülmesi için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar Hükümete ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına sunularak, KDV ( Katma Değer Vergisi ) oranının %8 e düşürülmesi sağlandı.