Deprem yönetmeliği

Deprem yönetmeliği hataları tespit edilerek ilgili makamlara sunulmuştur.

Bu projede, Deprem Yönetmeliğine ait sınıflandırmalarda ciddi hataların bulunduğu gözlemlenmiştir. Daha iyi ve güvenli bir yapılaşma için, anlatılmak istenen hususların dikkate alınması ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Zemin çalışmalarında, MASW ve Mikrotremör yöntemlerinin, tüm Türkiye’de zorunlu hale gelerek, elde edilen sonuçlar hususunda yapı tasarlanmalıdır. Akabinde, depreme dayanıklı yapıların olduğu, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir ülke konumuna gelineceği anlatılmıştır.