İzmir Körfezi

    İzmir Körfezine (gemi atıkları) sintine atıkları ile ilgili yasalarda oluşan boşlukların düzenlemeyle giderilmesi konusunda ilgili makamlara rapor hazırlayarak uyarılarda bulunmuştur ve yeni düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır.