Jeotermal projesi

   Jeotermal projesi; sivil toplum kuruluşları tarihinde ilk kez bir kamu kuruluşu olan Jeotermal A.Ş. tarafından hazırlanan ihale teknik şartnamesini inceledi, yanlışları ve eksikleri içeren “teknik inceleme ve değerlendirme raporu” hazırlayarak ilgili makamlara sundu ve ihaleye çıkacak olan teknik şartnameyi iptal ettirdi. İSTÖP Bilim Danışma Kurulunca hazırlanan teknik şartname ile ihaleye çıkılması sağlandı. Böylece ileride çıkabilecek muhtemel teknik sorunları vaktinde önleyerek, devleti milyonlarca zarardan kurtardı.