Katı atığın enerjiye dönüştürülmesi projesi

        İzmir’ in katı atık sorunları, yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili Hollanda’ da stratejik ortak çalışma ve anlaşmalar yapıp, Hollanda’ dan uzman getirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ nde sunumlar yaptırılmıştır.