Kemik İliği Vakfı

 İzmir in üniversite ve devlet hastanelerine sponsor bularak teknik cihaz, donanım ve oda yapımı desteklerini sağlamıştır. Kemik İliği Vakfı (KİT_VAK) a destek olunmuştur