Kırsal kalkınma projeleri

 Afyon ili orman köyleri kırsal kalkınma projelerine destek verildi,