Konak projesi

    Konak projesi; İSTÖP Bilim Danışma Kurulu bir ilçenin çağdaş modern bir ilçe haline gelmesi için, model proje olarak Konak İlçesini seçti. 189 mahalle ve iki köyden ibaret olan Konak’ta her mahallede anket çalışmaları yapılarak, önce mahalle bazında sorunlar tespit edildi, ortak sorunlar üzerine kısa, orta ve uzun vadeli proje çalışmalarına başlandı. Ayrıca makro bazda Konak İlçesinin İmar Planları ve İmar tarsii planları incelenerek önce eski ve yeni kent dokusu ile ilgili çalışmalar yapıldı daha sonra Konak İlçesinin fiziki açıdan yeniden yapılandırma proje çalışmalarına geçildi. En son olarak Konak İlçesinin ekonomik, sosyal, kültürel açıdan yeniden yapılandırma proje çalışmaları yapıldı. Yapılan projeler ilgili makamlara gönderildi.( Belediyelere, Siyasi Partilere ve Sivil Toplum Örgütlerine)