sakız ağacı üretme ve geliştirme

Çevre Orman İl müdürlüğü ile birlikte, sakız ağacı üretme ve geliştirme konularında çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Komisyonlara katılım yapılıp, eksikliği tespit edilen yasal düzenlemeler konusunda rapor hazırlayarak ilgili bakanlıklara iletmiştir