Sokak çocukları

Sokak çocukları için semazenlerle şebi aruz düzenlenerek geliri, Sokak Çocukları Vakıf ve derneklerine aktarıldı.