Toplumsal bütünleştirme projesi

   Toplumsal bütünleştirme projesi sponsorlar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapıldı.

¾    Kişi başına düşen milli gelirin en düşün olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kürt kökenli vatandaşlarımıza 5 tır gıda ve giyim yardımının yapıldı,

 

¾    Erzincan ili depremi, Isparta İli Senirkent sel felaketi ve en son Marmara, Bolu depremlerinde ve en son Van depreminde yardım organizasyonları düzenlendi,