Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

        Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresine katılıp tebliğler sunulmuştur.