HAKKIMIZDA

Türkiye’deki hızlı nüfus artışı işsizlik, gelir eşitsizliği, kentleşme yetersizliği ve kasabalardan şehirlere olan iç göç gibi çözümü zor sayısız sorunu da beraberinde getirdi. Demokratik ve katılımcı toplumlardaki bu sorunların çözümüne sadece politik ve resmi kurumların gösterdikleri çabalar sayesinde ulaşılamayacağından, daha geniş bir çerçeve içerisinde toplanan ve topluma dayanan sivil toplum örgütlerinin gösterebilecekleri çabalar zaruri bir hal aldı. Türkiye’deki ilk yasal milli Platform olan İSTÖP, 1999 yılında 30 üzerinde farklı dernek, vakıf, federasyon ve işçi sendikaları tarafından oluşturuldu. Bugün, dernek, vakıf, federasyon ve işçi sendikaları dahil 80 üzerinde üye örgütü çatısı altında barındırmaktadır. İSTÖP’ün göstermiş olduğu faaliyetlerin bir sonucu olarak temeli topluma dayanan örgütler ortak çıkarları doğrultusunda bir araya gelmişlerdir. Topluluklarındaki ekonomik büyüme ve gelişimi daha da ileri götürebilmek için insanlar birbirlerinin farklı özelliklerinden yararlanmak ve bunları birbiri ile paylaşmak için hep birlikte çalışmaktadır. Platform faaliyetleri ile ilgili çalışmalar esnasında birçok insan bize iş arkadaşları ile birlikte yeni bilgi ve beceriler edindiklerini söylemektedir. Platform topluluğumuzda bulunan mevcut ortaklıklara çeşitli eğitim, danışmanlık ve kolaylaştırma hizmeti sunmaktayız.