Vizyon - Misyon ve Hedefler

Misyonumuz; Temeli topluma dayanan örgütlerin vermiş oldukları hizmet kapsam ve etkilerini geliştirmek için onları birbiri ile tanıştırmak ve üyeleri arasında gerçekleşmesi olası işbirliği teşvikinde bulunarak bu üyelerin bağış toplamak amaçlı düzenlenen etkinlik, imza kampanyası ve internet ortamı haricinde bir araya gelmek dahil çeşitli eylemlerde bulunma fırsatlarından yararlanmalarını sağlamaktır.

Hedefimizi, örgütün her düzeyinde yer alan insanları birbirine bağlayan resmi ve gayri resmi gruplar sayesinde sürdürmekteyiz.  Ancak tüm bu insanların buluştukları bir ortak nokta bulunmaktadır ve o da saygı, üstün başarı, yaratıcılık, esneklik, serbest iletişim ve açık fikirlilik gibi bazı öz değerlere olan bağlılıklarıdır.

Vizyonumuz; İSTÖP, bölgeyi bir uçtan diğer uca saran özel ve tüzel ilgi alanları arasındaki bilgi, fikir, sorun ve fırsat alışverişinin faal bir biçimde gerçekleştirildiği enerjik bir merkez üstür.  Bu Platform, etkili bir forum olarak toplum genelinde mevcut farklı sivil ve çevresel sorunlara yaratıcı ve işbirlikçi çözümler getirmektedir.

Üye örgütlerimiz arasında stratejik bir ortaklık yapısı oluşturmada ısrarlıyız.  Resmi iş birlikler aracılığı ile birbirimize ortak olacağız.  Günlük sorun ve anlaşmazlıklara ve ortak endişemiz olan toplumsal sorunlara çözüm getirmek için de gayri resmi olarak birlikte çalışacağız.

Hedefimiz; Ortaklıklarımızın daha sağlam bir temel üzerine kurulmasına odaklayacağız.  Bu da şu üç şey anlamına gelir; taahhüdümüz hakkındaki ciddiyetimiz, kurduğumuz ilişkilerin geliştirilmesi ve müdürler ile yerel öncüler arasında daha iyi iletişim ve sorun-çözme becerileri geliştirmek.